Ekstraprodukter TIDIBOKS

TILBEHØR  Etter produksjon av koppene kan du  lage ekstra produkter av leiren du har til overs.

Om glaseringen:   Skål - hele innsiden, og litt over kanten. Utsiden /undersiden glaseres ikke.   Lokk - hele, bortsett fra nederste del av indre ramme /kant glaseres. Skje - hele, bortsett fra ytterste del av skaftet og et lite felt under skålformen glaseres.

EKSTRAPRODUKTER FRA RESTLEIRE 


Dersom du virkelig går inn for å utnytte restleiren kan du lage en ekstra koppe til fra TIDIBOKSENLAV kr. 150,- pr. stk.

SMÅ Kr. 160,- pr. stk.

MEDIUM Kr.  170,-  pr. stk.

STOR Kr. 175,- pr. stk